Klasyfikacja złomu

Klasyfikacja złomu wsadowego

KATEGORIA EUROPEJSKA KATEGORIA POLSKA OPIS GATUNKU ZŁOMU WYMIARY (metry) GRUBOŚĆ
E1 W2 złom cieńszy i lżejszy. Dopuszczalne są części lżejszych pojazdów. Klasa nie zawiera karoserii samochodów i sprzętu gospodarstwa domowego. Dopuszczalne są druty, pręty, części maszyn, odcinki rurki o średnicy do 100mm 1,5x05x05 > 3 mm
E3 W7 złom poamortyzacyjny, wyselekcjonowany złom stary, cięższy o dopuszczalnych wymiarach i grubosci (określone obok). Może obejmować grube rury. Nie są dopuszczalne karoserie samochodowe. 1,5x05x05 > 6 mm
E4 W5 złom stary o grubości min. 10 mm, pochodzący z rozbiórek przemysłowych np. konstrukcje, elementy maszyn i rozbiórek kolejowych, np. szyny, koła, osie, podwozia kolejowe. Nie jest dopuszczalny złom z prasonożycy, odcinki rur, drutów, wyróbów z drutu, lin oraz wiórów. 1,5×0,5×05 > 10 mm
E8 W7n złom nowy poprodukcyjny, pochodzący z obróbki żelaza (z wyjątkiem wiórów) np. odkuwki, blachy, wypływki, wypraski;
(nie zawierające domieszek Sn, Cu, Pb);
Wymiary do: 1500 x 500 x 500 mm
1,5×0,5×05 < 4 mm
E6 W10n Złom nowy, poprodukcyjny lekki. Sprasowany lub zbity w pakietach.             W postaci paczek. Nie może zawierać miedzi, cyny i ołowiu, stopów metali, części maszyn i gruzu. 0,8 x 0,5 x 0,5
E6H W13 wióry ze stali węglowej, niezaoliwione, nieskorodowane, nieskłębione, niepomieszane z wiórami innych metali < 150mm długości

Rury o średnicy przekraczającej 20 cm dostarczone jako złom wsadowy muszą być przecięte wzdłuż w połowie lub sprasowane na prasonożycy. Maksymalny ciężar poszczególnych elementów dostarczonych jako złom wsadowy nie może przekraczać 200kg.
Złom nie może zawierać: metali nieżelaznych, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, materiałów radioaktywnych, niemetalicznych, tworzyw sztucznych i elementów zamkniętych (np. zbiorniki).

 

Klasyfikacja złomu niewsadowego

KATEGORIA POLSKA OPIS GATUNKU ZŁOMU WYMIARY (metry) GRUBOŚĆ
N-10 złom stalowy poamortyzacyjny mieszany, dopuszcza się karoserie samochodowe pozbawione elementów niemetalicznych. 3,0×1,5×1,0 < 4 mm
N-2 złom stalowy poamortyzacyjny do paczkowania o grubości do 3mm w postaci blach, ażurów, płaskowników, rur, taśm, części karoserii bez podwozia oraz złomu z powłokami metali nieżelaznych. Gabaryty dla tej klasy złomu przestrzennego nie powinny przekraczać wymiaru 3000x1200x1000mm 3,0×1,5×1,0 < 3 mm
N-7 złom stalowy poamortyzacyjny niewsadowy wielkogabarytowy, pochodzący z rozbiórek przemysłowych np. lekkie konstrukcje, elementy maszyn i profili, rur ośrednicy do 150mm przeznaczony do cięcia palnikami lub prasnożcycą. Nie jest dopuszczalny złom drutów, wyróbów z drutu, lin oraz wiórów. Wg uzgodnień z odbirocą > 5 mm
N-5 złom stalowy poamortyzacyjny ciężki do cięcia palnikami lub prasonożycą w  postaci elementów konstrukcji, profili, grodzic, elementów kolejowych i kopalnianych itp. 5,0×1,0x1,0 > 10 mm
N-1N złom stalowy poprodukcyjny cieńki nadający się do paczkowania pochodzący z zakładów produkcyjnych (dopuszcza się złom ocynkowany). Nie może zawierać cyny, miedzi i ołowiu, stopów metali, części maszyn i gruzu 3,0×1,0x0,5 < 3 mm
N-6 złom w postaci szyn kolejowych normalnotorowych i  tramwajowych bez akcesorii (śrub i podkładek). dł. max 12m
N-3 Złom lin stalowych o gr. do 30mm, taśmy i druty zwijane w kręgi lub jako wiązki o dowolnych wymiarach i o masie do 400kg, umożliwiające załadunek i wyładunek.
N-4 wióry ze stali węglowej, mieszane, wolne od zendry i pyłów szlifierskich